Hírek

Bemutatkozik legátusunk: Ivanov Annamária

Bemutatkozik legátusunk: Ivanov Annamária

Húsvét ünnepén Kolozsvárról érkezik hozzánk legátus. Ő prédikál szombat délután, vasárnap délután és hétfő reggel. Fogadjuk őt és rövid bemutatkozását, szeretettel: „A nevem Ivanov Annamária és immár negyedik éve vagyok a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatója. Dobrai származású vagyok, ami nincs messze Szatmárnémetitől, ebből kifolyólag pedig diákéveim a Szatmárnémeti Református Gimnázium tanulójaként töltöttem és a […]

Húsvéti pásztori üzenet és program

Húsvéti pásztori üzenet és program

“Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké.” (Jn 6,51) Egyszer egy apa a következőt mondta fiának. „Tudod-e, hogy minden gyerekben, amikor megszületik a világra, van egy jó farkas, és egy gonosz. Egyforma erősek mind a ketten, két kis farkaskölyökkel együtt születik minden […]

Kátésok hétvégéje, virágvasárnapi profil

Kátésok hétvégéje, virágvasárnapi profil

Erdélyben, de megyénkben is pár helyen virágvasárnapon tartják a konfirmációt. Szatmárnémeti-Szigetlanka gyülekezetében még csak készülnek a nagy eseményre, mely remélhetőleg nemcsak lezárni fog egy szakaszt, hanem elkezdeni. Erre a nagy ünnepre csapatösszetartó hétvégével készültek a lankai konfirmandusok Nagytarnán, a kiskátésok pedig virágvasárnap szolgáltak a gyülekezetben. Út az áldáshoz – csapátépítő Nagytarnán Pénteken reggel tizenegy konfirmációra […]

Kórházmisszió szigetlankaiakkal

Kórházmisszió szigetlankaiakkal

Húsvét ünnep vigasztaló, bátoritó üzenetét vitték a kórházakba a missziósok, nőszövetségi tagok és szikések. Múlt héten az új kórházba, ezen a héten pedig a régi kórházba vitte az örömhírt a Szatmári Református Egyházmegye küldöttsége. Elmúlt héten a megyei kórházban a Szamos-negyediek és szikések segítették a lelkipásztorok szolgálatát. Tegnap a városi kórházban Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó, […]

Lankadatlanul – az evangélikusokról

Lankadatlanul – az evangélikusokról

A Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség havonta nyílt bibliaórát tart Lankadatlanul néven. A márciusi alkalomra szerdán 18 órakor kerül sor, melyen Illyés Sándor a Szatmárnémeti Lutheránus-Evangélikus Egyházközség lelkipásztora tart előadást és ismertet meg az evangélikus egyház sajátosságaival a gyülekezetet. Mi a különbség lutheránus és kálvinista között, illetve melyek a közös elemek, hiszen a református és evangélikus egyház […]

Mindenem Tiéd – Nemzetünkért imádkoztunk

Mindenem Tiéd – Nemzetünkért imádkoztunk

Virágvasárnap előtt egy héttel a nemzeti ünnepet is megünnepelték Szigetlankán. Persze mindenekelőtt Isten Igéjére figyelhettek, melyben elhangzott: ha Jézust választjuk, minden a mienk. Az igehirdetést követően a Bízz Band énekelt és Kupán Erzsébet szavalt. Imádságban és énekben is elhangzott a kérés: „Mindenem Tiéd, az egész életem A szívem teljesen átadom neked Saját terveim és büszkeségemet […]

Kakszentmártoniakért

Kakszentmártoniakért

2017. március 11-én Kürti Tamás Kakszentmártonba beszolgáló lelkipásztor hirdette Isten Szavát Szigetlankán a Máté evangéliuma 21. részének 23-tól 27-ig terjedő versei alapján:  “Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: […]

Vidáman a  holnap elé – nőnap nőszövetségünknél

Vidáman a holnap elé – nőnap nőszövetségünknél

Megünnepelte a nőnapot nőszövetségünk aktív csapata. Máskulik Klára nőszövetségi elnök és Rácz Ervin lelkipásztor köszöntötte őket ajándékokkal és éltető Igével: „Erő és ékesség ruhája, vidáman néz a holnap elé.” (Péld 31,25) Istentől reménységet kapva valóban vidáman nézhetünk a jövő felé.

Megtelt, evangéliummal – Pintér Béla énekelt Szigetlankán

Megtelt, evangéliummal – Pintér Béla énekelt Szigetlankán

Talán soha, de legalábbis nagyon régóta nem voltak ilyen sokan Szigetlanka református templomában. A lényeg azonban az, hogy akiről szólt az ének, érezhetően ott volt. Vasárnap koraeste 6 órától Rácz Ervin házigazda lelkipásztor és egyházmegyei ifjúsági előadó köszöntötte a soron következő SZIKE-istentisztelet résztvevőit, a Deák téri templomban, a napi Igével: „Az Emberfia azért jött, hogy […]