Hírek

Elindult a szigetlanka.eu gyülekezeti honlap

Elindult a szigetlanka.eu gyülekezeti honlap

Szatmárnémeti kertvárosi része a maga módján magával hordozza annak jellegzetességeit, közösségének tagjai viszonylag jól ismerik egymást. Ennek a városrésznek egyetlen temploma a református istenhajlék, ahol aktív gyülekezeti életre hívja a híveket a templomharang. A közösségi életről ezentúl új honlapon értesülhetnek mindazok, akik a gyülekezettel ily módon is felveszik a kapcsolatot: elindult a szigetlanka.eu honlap. Gyülekezeti […]

Zajos-csendes éj a szigetlankai SZIKE-karácsonyon

Zajos-csendes éj a szigetlankai SZIKE-karácsonyon

Szatmárnémeti-Szigetlanka református templomában tartotta karácsonyi istentiszteletét a Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Szövetsége, a SZIKE. Karácsony másod napján, késő délután 17 órától gyűltek össze az ifjak, hogy együtt dicsőítsék az értük is földre születő Krisztust. Jobb Domokos a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági szakelőadó tanácsosa, omdodi lelkipásztor hirdetett Igét: „Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, […]

Értékes kincs vagy – Karácsony Szigetlankán

Értékes kincs vagy – Karácsony Szigetlankán

Mint minden református templomban, úgy a szigetlankaiban is az év legnagyobb érdeklődését hozta a karácsony szentestei istentisztelet. A karácsony ünnepi legátussal, az azt megelőző hét pedig több teológus szolgálatával gazdagított a gyülekezetben. December 24-én késődélután a karácsonyi bölcsekhez és a pásztorokhoz hasonlóan sokan igyekeztek a csillag alá ünnepelni. A betlehemi láng is megérkezett a 44. […]

Szamos-negyediek Szigetlankán

Szamos-negyediek Szigetlankán

Híd épül a Szamos fölé. Legalábbis lelki értelemben. Két szatmári gyülekezet találkozott a Tisztviselő telepi templomban, ahol az Ige mellett szóltak bizonyságtevő énekek és versek. Advent harmadik vasárnapjának délelőttjén Szigetlanka református templomában Bogya Kis Mária Szamos-negyedi lelkésznő hirdette az Igét: „Íme, az Úr szolgálólánya vagyok, történjék velem a te beszéded szerint!” Az igehirdető Szűz Mária […]

Élénk advent Szigetlankán

Élénk advent Szigetlankán

A keresztyén világban ilyenkor advent idején felélénkül, felpörög a gyülekezetek élete. Nem történik ez másként Szigetlankán sem: a kiskonfirmandusok adventi műsorral, a nőszövetség tagjai egymás megajándékozásával, többen pedig kórházmisszióval hangolódtak az ünnepre. Advent második vasárnapja délelőttjén 10 órától Papp Krisztina kántornő felkészítésében és vezetésével a kiskonfirmandusok adtak elő verses-énekes műsort, Rácz Ervin lelkipásztor pedig Jézus […]

Sebeket gyógyítani jött – Advent első vasárnapja Szigetlankán

Sebeket gyógyítani jött – Advent első vasárnapja Szigetlankán

Elérkezett az adventi időszak, az ünnepes félév első vasárnapja. Szigetlankán úrvacsorai közösségben és a gyülekezeti kórus szolgálatával adtak hálát Istennek. Vasárnap délelőtt a Deák téri református templomban az ifjú liturgusok igeolvasása és imádsága után Rácz Ervin lelkipásztor hirdetett Igét: “A mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk […]

Nem magánügy, világitani kell! – SZIKE-istentisztelet Szigetlankán

Nem magánügy, világitani kell! – SZIKE-istentisztelet Szigetlankán

A hit nem magánügy mottó alatt ifjúsági alkalmat szerveztek a Deák téri református templomban. A SZIKE-istentisztelet ez alkalommal kicsit vágott, de jelen volt az Áldott Orvos. Az esemény jelképesen jövőbe mutató emléktábla-leleplezéssel zárult. Vasárnap koraeste 18 órakor Vajda Szabolcs ombodi származású kolozsvári teológus hirdette az Igét: “Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost […]

Reformáció, ragaszkodás, renascentia Szigetlankán

Reformáció, ragaszkodás, renascentia Szigetlankán

A Reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából a Szigetlankai Református Egyházközség vasárnap délután 17 órától zenés istentiszteletet szervezett, melyre Nagykárolyból érkezett a Carmina Renascentia régi-zene együttes, hogy a 16. századi egyházreformáció hangulatát hozza el a gyülekezetbe. Sipos Miklós volt esperes, a Németi Református Egyházközség lelkipásztora hirdette az Igét: „Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az gek3en, […]

Valami új készül Szigetlankán

Valami új készül Szigetlankán

Megtartotta első istentiszteletét Szigetlankán Rácz Ervin lelkipásztor. Ugyanakkor köszönetet mondtak Kiss József egyházmegyei főjegyző elmúlt félévben végzett áldozatkész szolgálatáért. Mindez úrvacsorai közösségben történt. A Deák téri templomban mintegy százötvenen gyűltek össze újkenyér ünnepén, vasárnap délelőtt 10 órakor, amikor először hirdetett Igét a megválasztott lelkipásztor: „Ne emlékezzetek a régiekről, ne gondolkodjatok a korábbi dolgokról! Íme, én […]