Áhitatok

Bojt

Bojt

“Arra való ez a bojt, hogy amikor látjátok, emlékezzetek az ÚR minden parancsolatára, hogy megcselekedjétek azokat. És ne a szívetek vágyát és a szemetek kívánságát kövessétek, amely paráznaságba visz.” (4Móz 15,39) Köss göböt a zsebkendődre! Ne feledkezz el arról, hogy kié vagy. Emlékezz és emlékeztessen szüntelenül akár egy jel, egy szimbólum arra, hogy milyen úton […]

Tűz

Tűz

“Azt a helyet Tabérának nevezte el, mert felgyulladt ellenük az ÚR tüze.” (4Móz 11,3) Nagyon szeretjük az Istent csak gyógyító balzsamként, kegyelmesnek, irgalmasnak, gyógyítónak beállítani. És mindez igaz, de nem mondjuk el a teljes igazságot, ha nem vesszük észre, hogy ő igazságos, Úr, aki tűz formájában is olyakor ellenünk, olykor értünk fordulhat. A történelem lapjait  […]

Az ÚR előtt

Az ÚR előtt

„Az ÚR elé vitték áldozatukat…:” (4Móz, 7,3) Izráel fejedelmei, a háznépek fejei és a törzsek fejedelmei Isten elé viszik áldozatukat, s habár fel van sorolva később a nevek, a hangsúlyos ebben az egészben az, hogy Isten látja. Isten látja a szívedet, tudja szándékodat, neki nem lehet hazudni. Ugye ezek olyan ismert tulajdonságai az Istennek, mégis […]

Mérlegen

Mérlegen

„Újból fölemeltem tekintetemet, és íme, egy férfit láttam, mérőkötéllel a kezében. Megkérdeztem: Hová mész? Azt mondta nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles, és milyen hosszú.” (Zak 2,1-2) Egyszer két testvér belopózott az édesanya szobájába, az egyik közülük mély levegőt véve ráállt a mérlegre és megdöbbenve ennyit mondott testvérének: Nem tudom anya miért sir, amikor […]

Kapcsolatápolás

Kapcsolatápolás

“Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ám 3,3) Rendezni kell a kapcsolatokat! Jézus a Hegyi beszédben ezt mondja: „Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg az atyádfiával, és csak azután jöjj, […]

Együnk, igyunk, vigadjunk!

Együnk, igyunk, vigadjunk!

„Ezért az örömöt dicsérem. Mert nincs az ember számára jobb e világon, mint hogy egyék, igyék és vigadjon, és ez kísérje őt munkájában élete minden napján, amit Isten adott neki a nap alatt.” (Préd 8,15) Igen! Ez az idézet a Bibliából van. Bármilyen furcsa és összeegyezhetetlen az egyházi tanokkal ez sokak számára. Mert a templomokból […]

Új? Régi.

Új? Régi.

“Van, amiről azt mondják: „Nézd, ez új dolog”, pedig már rég megvolt előttünk, ősidők óta.” (Préd 1,10) Nincs új a Nap alatt? Ez valahol biztonságot ad, valahol pedig őrjítő. Lehetne tanulni a történelem hibáiból, mert azt mondják, hogy ezért tanítják, végül pedig sok esetben ugyanazokat a hibákat képesek vagyunk elkövetni, mint elődeink. Valaki igy fogalmazott: […]

Ússz!

Ússz!

“És kivitték azokat a sátor közepéről, elvitték Józsuéhoz és Izráel minden fiához, és lerakták az ÚR színe előtt.” (Józs 7,23) Igen, még a nyári időszakban is a bűn kérdését állítja az Úr elénk a napi Igében. És nem azért, hogy vádoljon, hanem azért, hogy ma is szabadítson tőle. De a mi erre a megoldás? Akárhova […]

Tized

Tized

„A földnek minden tizede a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az ÚR szent tulajdona.” (3Móz 27,30) Minden Istené, de a tized az Úrnak félretett, elkülönített, önként odaszánt tulajdona. Az ún. egyházadó meg sem közelíti ennek a lényegét. Habár ez is adható szívből és önként, de a Biblia szerint nem az 1-ed, hanem a 10-ed mozgathat […]

Féld!

Féld!

“Süketet ne szidalmazz, és vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az ÚR.” (3Móz 19,14) A parancsolatok sorában, melyeket ebben a részben olvasunk, ez szúrt szemet, s azon gondolkodtam, vajon van ilyen, aki meg tudná ezt tenni? Süketet szidalmazni? Vakot gáncsolni? Alattomos és gonosz dolgok ezek. De vajon akkor, amikor, ha nem […]