Áhitatok

Ússz!

Ússz!

“És kivitték azokat a sátor közepéről, elvitték Józsuéhoz és Izráel minden fiához, és lerakták az ÚR színe előtt.” (Józs 7,23) Igen, még a nyári időszakban is a bűn kérdését állítja az Úr elénk a napi Igében. És nem azért, hogy vádoljon, hanem azért, hogy ma is szabadítson tőle. De a mi erre a megoldás? Akárhova […]

Tized

Tized

„A földnek minden tizede a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az ÚR szent tulajdona.” (3Móz 27,30) Minden Istené, de a tized az Úrnak félretett, elkülönített, önként odaszánt tulajdona. Az ún. egyházadó meg sem közelíti ennek a lényegét. Habár ez is adható szívből és önként, de a Biblia szerint nem az 1-ed, hanem a 10-ed mozgathat […]

Féld!

Féld!

“Süketet ne szidalmazz, és vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az ÚR.” (3Móz 19,14) A parancsolatok sorában, melyeket ebben a részben olvasunk, ez szúrt szemet, s azon gondolkodtam, vajon van ilyen, aki meg tudná ezt tenni? Süketet szidalmazni? Vakot gáncsolni? Alattomos és gonosz dolgok ezek. De vajon akkor, amikor, ha nem […]

Jel

Jel

“A nyolcadik napon pedig metéljék körül a fiú férfitestének bőrét.”  (3 Móz 12,3) Isten Ábrahámmal kötött szövetségének a jele: a körülmetélés. Ez volt az a jel, ami megkülönböztette őket a hitetlenektől, a pogányoktól, a más népektől. Írjam így, Pál apostolnak köszönhetően az Újszövetség népe nem köteles magán viselje ezt a jelet, azonban a szív körülmetélése, […]

Enyémek

Enyémek

„mert Isten nem személyválogató.” (Róma 2,11) Ezt jó tudni. Míg mi emberek különböző kategóriákba soroljuk embertársainkat, addig az igazságos Isten nem válogat. Nincs olyan, hogy hulljon a hitvány, ő a rosszat is meg akarja menteni a benne levő rossztól. Erről eszembe jut egy történet, mely szerint a székely bácsival készít interjút a helyi TV stáb: […]

Fertőzőképes szeretet

Fertőzőképes szeretet

“Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam.  Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,8-9) Nem lehet megparancsolni az önfeláldozó szeretet gyakorlását. A magunkat kampányként, propagandaként mutogató szeretetet talán fel lehet korbácsolni, […]

Van mire szerénynek lennünk

Van mire szerénynek lennünk

“Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak:” (2Kor 4,7) Teológiai hallgatóként több olyan óránk volt, ami a gyakorlati lelkipásztori életre próbált felkészíteni, több-kevesebb sikerrel. Az esetleges sikertelenség az az én hibám, nem a felkészítőké. Egyik ilyen gyakorlati órán a teológiai tanár feltette a kérdést, hogy: mit kell […]

Húsvéti pásztori üzenet és program

Húsvéti pásztori üzenet és program

“Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké.” (Jn 6,51) Egyszer egy apa a következőt mondta fiának. „Tudod-e, hogy minden gyerekben, amikor megszületik a világra, van egy jó farkas, és egy gonosz. Egyforma erősek mind a ketten, két kis farkaskölyökkel együtt születik minden […]

Nyakadba akasztják történetedet

Nyakadba akasztják történetedet

„Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratáskor majd azt mondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy elégessék, a búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe.” (Mt 13,30) Dobbal nem lehet verebet fogni. – tartja a mondás. Így van ez a lelki életben is. Igaz az, hogy az […]

Nagyobb a templomnál

Nagyobb a templomnál

„Mondom nektek, hogy nagyobb van itt a templomnál.” (Mt 12,6) Nagyon szeretem templomainkat. Személy szerint egy-egy templomképen hosszú ideig is el tudok mélázni, csodálom őket. És valószínű sokan vannak így az olvasók közül: szeretettel emlékeznek arra a templomra, ahol megkeresztelték, ahol konfirmált, ahol esküvője volt… Egy fontos igazságot azonban szeretnék elmondani: nincs üdvözítő templom. Még akkor […]