Áhitatok

Enyémek

Enyémek

„mert Isten nem személyválogató.” (Róma 2,11) Ezt jó tudni. Míg mi emberek különböző kategóriákba soroljuk embertársainkat, addig az igazságos Isten nem válogat. Nincs olyan, hogy hulljon a hitvány, ő a rosszat is meg akarja menteni a benne levő rossztól. Erről eszembe jut egy történet, mely szerint a székely bácsival készít interjút a helyi TV stáb: […]

Fertőzőképes szeretet

Fertőzőképes szeretet

“Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam.  Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,8-9) Nem lehet megparancsolni az önfeláldozó szeretet gyakorlását. A magunkat kampányként, propagandaként mutogató szeretetet talán fel lehet korbácsolni, […]

Van mire szerénynek lennünk

Van mire szerénynek lennünk

“Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak:” (2Kor 4,7) Teológiai hallgatóként több olyan óránk volt, ami a gyakorlati lelkipásztori életre próbált felkészíteni, több-kevesebb sikerrel. Az esetleges sikertelenség az az én hibám, nem a felkészítőké. Egyik ilyen gyakorlati órán a teológiai tanár feltette a kérdést, hogy: mit kell […]

Húsvéti pásztori üzenet és program

Húsvéti pásztori üzenet és program

“Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké.” (Jn 6,51) Egyszer egy apa a következőt mondta fiának. „Tudod-e, hogy minden gyerekben, amikor megszületik a világra, van egy jó farkas, és egy gonosz. Egyforma erősek mind a ketten, két kis farkaskölyökkel együtt születik minden […]

Nyakadba akasztják történetedet

Nyakadba akasztják történetedet

„Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratáskor majd azt mondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy elégessék, a búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe.” (Mt 13,30) Dobbal nem lehet verebet fogni. – tartja a mondás. Így van ez a lelki életben is. Igaz az, hogy az […]

Nagyobb a templomnál

Nagyobb a templomnál

„Mondom nektek, hogy nagyobb van itt a templomnál.” (Mt 12,6) Nagyon szeretem templomainkat. Személy szerint egy-egy templomképen hosszú ideig is el tudok mélázni, csodálom őket. És valószínű sokan vannak így az olvasók közül: szeretettel emlékeznek arra a templomra, ahol megkeresztelték, ahol konfirmált, ahol esküvője volt… Egy fontos igazságot azonban szeretnék elmondani: nincs üdvözítő templom. Még akkor […]

Legyen hited szerint!

Legyen hited szerint!

„Akkor megérintette szemüket, és így szólt: Legyen a ti hitetek szerint.” (Mt 9, 29) Ha egy mondatban szeretném aktualizálni Jézus tettét és szavait, talán így mondanám: a világ olyan, amilyennek látod. Mert valóban a szemünk, azaz ahogyan látjuk a világot, vagy éppen nem látunk semmit, a bajunk egyik forrása. Látjuk a bajainkat, látjuk a sötétséget, […]

Az emberek előtt

Az emberek előtt

„Vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál!” (Mt 6,1) Azt hiszem a legveszélyesebb bűn, amit az emberek, különösen a templomba járók, elkövetnek Isten, az emberek és legfőképpen maguk ellen, az a képmutatás. Amikor a börtönbe jártam, és szolgáltam tolvajok, csalók, gyorshajtók és gyilkosok […]

12