Áhitatok

Mérlegen

Mérlegen

„Újból fölemeltem tekintetemet, és íme, egy férfit láttam, mérőkötéllel a kezében. Megkérdeztem: Hová mész? Azt mondta nekem: Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, milyen széles, és milyen hosszú.” (Zak 2,1-2) Egyszer két testvér belopózott az édesanya szobájába, az egyik közülük mély levegőt véve ráállt a mérlegre és megdöbbenve ennyit mondott testvérének: Nem tudom anya miért sir, amikor […]

Kapcsolatápolás

Kapcsolatápolás

“Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” (Ám 3,3) Rendezni kell a kapcsolatokat! Jézus a Hegyi beszédben ezt mondja: „Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg az atyádfiával, és csak azután jöjj, […]

Együnk, igyunk, vigadjunk!

Együnk, igyunk, vigadjunk!

„Ezért az örömöt dicsérem. Mert nincs az ember számára jobb e világon, mint hogy egyék, igyék és vigadjon, és ez kísérje őt munkájában élete minden napján, amit Isten adott neki a nap alatt.” (Préd 8,15) Igen! Ez az idézet a Bibliából van. Bármilyen furcsa és összeegyezhetetlen az egyházi tanokkal ez sokak számára. Mert a templomokból […]

Új? Régi.

Új? Régi.

“Van, amiről azt mondják: „Nézd, ez új dolog”, pedig már rég megvolt előttünk, ősidők óta.” (Préd 1,10) Nincs új a Nap alatt? Ez valahol biztonságot ad, valahol pedig őrjítő. Lehetne tanulni a történelem hibáiból, mert azt mondják, hogy ezért tanítják, végül pedig sok esetben ugyanazokat a hibákat képesek vagyunk elkövetni, mint elődeink. Valaki igy fogalmazott: […]

Ússz!

Ússz!

“És kivitték azokat a sátor közepéről, elvitték Józsuéhoz és Izráel minden fiához, és lerakták az ÚR színe előtt.” (Józs 7,23) Igen, még a nyári időszakban is a bűn kérdését állítja az Úr elénk a napi Igében. És nem azért, hogy vádoljon, hanem azért, hogy ma is szabadítson tőle. De a mi erre a megoldás? Akárhova […]

Tized

Tized

„A földnek minden tizede a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az ÚR szent tulajdona.” (3Móz 27,30) Minden Istené, de a tized az Úrnak félretett, elkülönített, önként odaszánt tulajdona. Az ún. egyházadó meg sem közelíti ennek a lényegét. Habár ez is adható szívből és önként, de a Biblia szerint nem az 1-ed, hanem a 10-ed mozgathat […]

Féld!

Féld!

“Süketet ne szidalmazz, és vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az ÚR.” (3Móz 19,14) A parancsolatok sorában, melyeket ebben a részben olvasunk, ez szúrt szemet, s azon gondolkodtam, vajon van ilyen, aki meg tudná ezt tenni? Süketet szidalmazni? Vakot gáncsolni? Alattomos és gonosz dolgok ezek. De vajon akkor, amikor, ha nem […]

Jel

Jel

“A nyolcadik napon pedig metéljék körül a fiú férfitestének bőrét.”  (3 Móz 12,3) Isten Ábrahámmal kötött szövetségének a jele: a körülmetélés. Ez volt az a jel, ami megkülönböztette őket a hitetlenektől, a pogányoktól, a más népektől. Írjam így, Pál apostolnak köszönhetően az Újszövetség népe nem köteles magán viselje ezt a jelet, azonban a szív körülmetélése, […]

Enyémek

Enyémek

„mert Isten nem személyválogató.” (Róma 2,11) Ezt jó tudni. Míg mi emberek különböző kategóriákba soroljuk embertársainkat, addig az igazságos Isten nem válogat. Nincs olyan, hogy hulljon a hitvány, ő a rosszat is meg akarja menteni a benne levő rossztól. Erről eszembe jut egy történet, mely szerint a székely bácsival készít interjút a helyi TV stáb: […]

Fertőzőképes szeretet

Fertőzőképes szeretet

“Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam.  Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,8-9) Nem lehet megparancsolni az önfeláldozó szeretet gyakorlását. A magunkat kampányként, propagandaként mutogató szeretetet talán fel lehet korbácsolni, […]

12